Szybki kontakt:

+48-517 468 250

Biuro:

ul. Kościuszki 54, pok.31144-200 Rybnik

Konsorcjum Eksperckie SYNERGIA

Jesteśmy profesjonalistami w zakresie energii. Nasz zespół tworzą doświadczeni specjaliści z różnych branż, co sprawia, że oferowane przez nas audyty energetyczne, oraz inne analizy techniczno-ekonomiczne, ujmują badane zagadnienie kompleksowo, z ukierunkowaniem na realne potrzeby klienta.

zobacz ofertę

Zajmujemy się efektywnością energetyczną

KE SYNERGIA zostało powołane do istnienia przez dr inż. Krzysztof Wilk i dr inż. Robert Piątek w celu przeprowadzania audytów efektywności energetycznej dla przemysłu. W ramach konsorcjum współpracują ze sobą doświadczeni audytorzy z różnych obszarów wiedzy inżynierskiej. Potrafimy rozwiązywać proste i skomplikowane problemy praktyczne.

Choć z energią wszyscy mamy do czynienia na co dzień, to nie czyni to z nas jeszcze ekspertów energetyków. Znajdowanie adekwatnych rozwiazań technicznych jest owocem gruntownej wiedzy termodynamicznej i głębokiego zrozumienie procesów. Dla nas audyt energetyczny jest czymś znacznie więcej niż tylko zredagowaniem raportu w oparciu o metodykę opracowaną wg formalnych wytycznych, z wnioskami ograniczonymi do typowych przedsięwzięć poprawy efektywności energetycznej. Naszą ambicją jest znaleźć dopasowane rozwiązania, dlatego szukamy głębiej, abyś dostał coś więcej.

Krzysztof Wilk

Ekspert w zakresie chłodnictwa, ESCO i protokołów IPMVP, IEEFP. Właściciel firmy Energy - Systems & Management

więcej

Robert Piątek

Ekspert ds efektywności energetycznej, kogeneracji i odnawialnych źródeł energii. Właściciel firmy Co-OPERATIO

więcej

Zespół

Do realizacji poszczególnych projektów angażujemy współpracujących z nami ekspertów-branżystów

więcej

Rosnące ceny energii motywują do poszukiwania nowych rozwiazań technicznych i organizacyjnych, które pomagają oszczędzać. Pomagamy znajdować takie rozwiązania i oceniać ich skuteczność. Zapraszamy do współpracy

Opinie naszych klientów

Z powierzonego zadania firma ES&M wywiązała sie w sposób rzetelny, profesjonalny i terminowy, zgodnie z umową i przyjętym harmonogramem audytu. W raporcie końcowym audytorzy zaproponowali liczne usprawnienia, także wysoko innowacyjne, zwiększające efektywność energetyczną audytowanego zakładu. Rekomendowane usprawnienia były zwiazane z poprawą organizacji oraz z realizacją działań inwestycyjnych o różnym stopniu złożoności i wielkości wymaganych nakładów. Przedstawione propozycje uwzględniały zalecenia dokumentów referencyjnych najlepszych dostępnych technik sewilskiego biura EIPPCB - BREFF BAT. Wdrożenie rekomendowanych przedsięwzięć pozwoli na zmniejszenie zużycia energii u naszego klienta o 10 - 30%.

ABB Polska

Firma Co-OPERATIO wykonała dla TAURON Wytwarzanie S.A. dwa audyty efektywności energetycznej potwierdzające uzyskane oszczędności energii dla inwestycji zgłaszanych w ramach czwartego przetargu URE na wybór przedsięwzięć, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej. Łączny wolumen średniorocznych oszczędności energii pierwotnej zidentyfikowany w ramach powyższych audytów przekraczał poziom 1500 toe. Audyty energetyczne zostały wykonane profesjonalnie, terminowo i z dużym zaangażowaniem. Były to już kolejne zlecenia wykonane przez dra inż. Roberta Piątka dla naszej firmy - w roku 2015 dzięki opracowanej dokumentacji przetargowej skutecznie pozyskaliśmy białe certyfikaty.

Tauron Wytwarzanie

Sukcesem zakończony został proces optymalizacji technologii produkcji w wyniku którego znacząco zmniejszyło się zużycie koksu w przeliczeniu na tonę produkowanego metalu. Spółka zleciła również przeprowadzenie audytu energetycznego, który wskazał na możliwość dodatkowych oszczędności w zakresie zużycia gazu i energii elektrycznej. Inwestycje z tym związane są obecnie realizowane.

HCM Miasteczko Śląskie

Firma ES&M wykonała w 2012 roku dla nas pracę "Audyt energetyczny procesów technologicznych na wydziałach P-1, P-2, P-3, P-4 FTT Wolbrom S.A. Praca została zrealizowana bardzo profesjonalnie, starannie i terminowo. Jej wyniki zostały przyjęte za podstawę programu poprawy efektywności energetycznej w FTT Wolbrom S.A. Oczekuje się, że wdrożenie programu znacząco ograniczy koszt energii w procesie technologicznym.

FTT Wolbrom S.A.

Ekspertyza obejmowała audyt kotła OR-16 oraz ocenę mozliwości energetycznego wykorzystania odpadów i została przeprowadzona w okresie od kwietnia do lipca 2013r. Praca została zrealizowana rzetelnie profesjonalnie i terminowo - zgodnie z zamówieniem i przyjętym harmonogramem audytu. W raporcie końcowym przedstawiono usprawnienia zwiększające sprawność kotła oraz umożliwiające utylizację z odzyskiem energii odpadów z produkcji papieru, zgodnie z wytycznymi BAT. Wdrożenie rekomendowanych przedsięwzięć pozwoli na zmniejszenie zużycia paliwa w kotle o około 10% oraz praktycznie całkowite wyeliminowanie kosztów utylizacji odpadów produkcyjnych.

WEPA Professional